Çedfem'den Bir İlk Daha | 02-10-2014

Kuruluşumuz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik ölçüm ve analizlerde Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirildi.

 

İş Hijyeni test, ölçüm ve analizleri alanında en kapsamlı yeterlik belgesi olan Türkiye’nin ilk laboratuvarı ÇEDFEM oldu.

 

İş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılması gereken ölçüm ve analizleri, bu analizleri yapacak laboratuvarlar ile ilgili düzenlemeleri kapsayan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik, 20.08.2013 tarih 28741 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

Bu yönetmelik ile, iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik ölçüm ve analiz yapacak laboratuvarlara Çalışma Bakanlığından yeterlilik almak, iş yerlerine de ölçüm ve analizlerini yeterlilik almış bu laboratuvarlara yaptırmak zorunluluğu getirildi.

 

12 yıldır, TÜRKAK tarafından akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik sahibi bir laboratuvar olarak hizmetlerini yürüten ÇEDFEM, Çalışma Bakanlığının en kapsamlı yeterlik belgesi alan ilk laboratuvarı oldu.