11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi | 28-10-2015

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği Sekretaryası tarafından 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi "Çevre Yönetimi" ana teması ile 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi, Bursa`da gerçekleştirildi.


16 Ekim Cuma günü Çevre Mühendisliği'ne İlişkin İstihdam Olanakları ve Sera Gazları, Karbon Borsası ve Türkiye'deki Son Durum konularında ÇEDFEM Çevre Analizleri Genel Müdürü Hüsamettin ÇOBAN ve Çevre Mühendisi Hande AKSOY sunumlarda bulundu.
İki yılda bir düzenlenen kongre ile ,akademisyenler, öğrenciler ve çevre alanında faaliyet gösteren kurumlar bir arada olma ve paylaşımlarda bulunma fırsatı yakalamış oldular.