Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında İzleme Planı Şablonu | 15-07-2014

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”, Ek-1 listede yer alan faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına yönelik esasları kapsamaktadır. Bu çerçevede Ek-1 listede yer alan faaliyetleri içeren tesisler, İzleme Planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanacak “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” ardından kullanıma açılacak olan web tabanlı sistem üzerinden doldurularak Bakanlığa göndermek ve onaylanması ile yükümlüdür.

 

Bakanlık bilgilendirme amaçlı olarak izleme planı şablonu oluşturmuş ve 09.07.2014 tarihinde resmi internet sitesinde paylaşmıştır.

 

İşletme, izleme planını sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az 6 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek zorunda olup, bu madde 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Yönetmelik Geçici madde ile, izleme planının, sadece 2014 yılı için sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başlandığı tarihten en az 3 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Ek-1 listede yer alan faaliyetler ekte verilmektedir.

Ek-1 liste