FİRMA HAKKINDA

 

Kuruluşumuz, Çedfem Mühendislik Ltd Şti bünyesinde 2003 yılında Çevre Laboratuvar birimi olarak faaliyetlerine başlamış, 2006 yılında ise Çedfem Çevre Analizleri Ltd Şti ünvanıyla ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir.
 

Çedfem Çevre Analizleri Ltd Şti, tüm çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında tüm analiz ve ölçümleri yapabilmeyi hedef seçmiş ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Faaliyetlerini bünyesinde oluşturduğu TSE EN  ISO 17025 Kalite Sistemi gerekleri doğrultusunda  sürdüren kuruluşumuz, hizmetleri ile ilgili  Türk Akreditasyon Kurumundan ( TÜRKAK ) akreditasyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da Yeterlik Belgesi sahibidir.
 

Kurumumuzda yapılan tüm ölçüm ve analizler uluslararası kabul edilmiş standart ve metotlara uygun, izlenebilirliliği sağlanmış olarak yapılmaktadır.