Hazırladığımız Sera Gazı İzleme Planları Onaylandı | 06-02-2015

Enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılması sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonları çoğunlukla karbon ve karbondioksit gazlarının yoğun biçimde atmosfere salınımı, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği mücadelesi kapsamında karbon emisyonlarının yakalanması, tutulması ve depolanması teknolojileri konularında çok yönlü ciddi araştırmalar yapılmaktadır.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan sera gazı emisyonlarının hesaplanması çalışmaları ile ilgili olarak 17.5.2014 tarih ve 29003 sayılı “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ve 22.7.2014 tarih ve 29068 sayılı “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ”  yayınlanmıştır.

Bu kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden enerji ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanmaktadır. 20 MW üzerinde ısıl güce sahip tesislere İzleme Planlarını hazırlayarak Çevre Bakanlığı’na onaylatmak zorunluluğu getirilmiştir.

ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri, Bursa’nın önde gelen 11 kuruluşu için, İzleme planlarını hazırlamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Onayları alınan izleme planları çerçevesinde 2015 yılı için hazırlanan Sera Gazı Emisyon Raporları doğrulatılacak, 01.04.2016 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilecektir.

Yönetmelik ile, AB Çevre Faslı müzakerelerinde önemli bir adım atılmıştır. Bu sayede ülkemizin sera gazı emisyonlarının daha kesin şekilde hesaplanması mümkün olacak, iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda atılacak adımların uygulanmasına yönelik temel altyapı oluşturulacaktır.

Çevre konusunda her zaman ilklere imza atan ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri, izleme planlarının hazırlanarak onaylatılması aşamasında başarısını tescillemiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan birçok plan için eksiklik gelirken ÇEDFEM tarafından hazırlanan planlar eksiksiz olarak onaylanmıştır.