ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLEDİRMESİ


Çevre yatırımlarının dış kaynaklı finansmanında en önemli başvuru araçlarından bir tanesi de Uluslararası Finans Kuruluşlarının (IFC) formatında hazırlanmış Çevre ve Sosyal Etki Analizi Raporudur.

Günümüzde her ölçekte projenin ve bilhassa büyük ölçekli yatırımların insan, çevre ve küresel dengeleri gözetmeksizin başlaması ve sürdürülmesi söz konusu değildir. Tüm sektörlerden sorumluluk sahibi kuruluşlar, yakın komşularıyla ilişkilerini sorunsuzca sürdürme gayreti kadar küresel dokunun bir parçası oldukları bilinciyle de hareket etmektedirler.

Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi süreci projenin etkileyebileceği tüm alanların gözden geçirildiği ve değerlendirildiği çok kapsamlı çalışmaları kapsamaktadır.