IPARD Hibe Projeleri


Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Avrupa Birliği (AB) ye Katılım Öncesi Mali işletmelerin ilgili topluluk standartlarına yükseltilmesi amacı ile  TKDK Kamu Tüzel Kişiliği ve Avrupa Birliği(AB) Komisyonunca gerçekleştirilen karşılıksız bir kredidir.


IPARD hibe Programının Kapsamları Aşağıdaki gibidir;


1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına
yönelik yatırımlar ve tedbirler kapsamında; süt üreten tarımsal işletmeler ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesini kapsar.

2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi, Pazarlanması, Yeniden yapılandırılması ve
Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırım tedbiri kapsamında: süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesini kapsar.

3. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Çiftlik Faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin ekonomik olarak gelişmelerini, Kırsal Turizmin geliştirilmesini ve Kültür Balıkçılığının geliştirilmesini ve desteklenmesini kapsar.