Karbon ve Su Ayak İzi, Yaşam Döngüsü, Eko Etiket Danışmanlığı

Eko-Etiket

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı tüzüğü ile kurulmuş olan eko-etiket sistemi, Avrupa Birliği(AB) üye ülkelerinde çeşitli çevre etiketlerinin hazırlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş olan sistemdir. Bir çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevreye saygılı olduğunu göstermektedir. Etiket kıstaslarını gerçekleştiren firmalar, uluslararası pazara girmekte avantaj sağlarken, tüketiciler için ise alışverişte bilgilendirici ve seçici haklar tanımaktadır.
 

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen,  kurum veya  bireylerin  ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi  vb. faaliyetlerinden kaynaklanan  toplam sera gazı emisyon miktarıdır. Kurumların karbon izinin hesaplanması, müşteri ve yatırımcı talepleri, Uluslararası pazarlama avantajı, kurum imajı, AB Emisyon ticareti mekanizmalarına katılım, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir çevrede sera gazı emisyonunun azaltımı açısından önemlidir.
 

Su ayak izi

Su ayak izi, iyi tanımlanmış tüketiciler(birey, aile, köy, şehir, ülke) ve üreticilerin(kamu veya özel sektör) doğrudan ve dolaylı olarak su sarfiyatını birlikte değerlendiren su tüketimi için göstergedir. Üreticiler için, tüm üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan toplam su miktarını ifade etmektedir. Su kullanımı birim zamanda harcanan(buharlaşma dahil) ve/veya kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir.