Telefon
444 50 48
E-mail
laboratuvar@cedfem.com.tr
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ANALİZ HİZMETLERİ
» » » Fiziksel Etken Ölçümleri

Fiziksel Etken Ölçümleri

İş hijyeni Ölçüm ve Analizleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel hazırlanan yönetmelikler kapsamında çalışanların olumsuz etkenlere maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden arındırılmaları amaçlanmıştır. Bu sebeple çalışanların hangi olumsuz etkenlere maruz kaldığının, maruziyet derecesinin tespiti ve gerekli önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple gerekli ölçümler yapılmalı ve periyodik olarak yenilenmelidir. Ölçümlerin periyotları işletmelerde yapılan risk analizleri ile belirlenmelidir. Risk analizlerinde işletmede ilave makine, tesis ve personel değişimi gibi unsurlarda dikkate alınmalıdır. Bir diğer dikkate alınacak husus da ölçüm sonucunda tespit edilen sonucun sınır değer ile karşılaştırılmasıdır. Sınır değere yakın veya yüksek sonuçlarda ölçüm periyotları sıklaştırılmalıdır. 


ÇEDFEM Çevre Analizleri Ltd Şti, 2003 yılından bugüne TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesi ile iş hijyeni ölçüm ve analizlerini deneyimli personel ve ekipmanla yapmaktadır. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmelik 20.08.2013 tarihinde yayınlanmış iş hijyeni ölçüm ve analizi yapacak laboratuvarlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yeterlik belgesi alma zorunluluğu gelmiştir. Bu yönetmelik kapsamında laboratuvarımız ölçüm ve analizlerini 19.09.2014 tarihinde yeterlik belgesini alarak sürdürmektedir. 


İş Hijyeni-Fiziksel Etken Ölçümleri

Fiziksel etkenler, çalışma ortamının kimyasal bileşimini belirgin bir şekilde değiştirmeyen; Olağan dışı sıcaklık, nem, hava hareketi ve basınç, Elektromanyetik ve iyonlayıcı ışınlar (X-ışınları, mikrodalgalar, infrared ve radyo dalgaları), Gürültü, Titreşim, Aydınlatma ile çevrenin normal ve sağlıklı yaşama uygun durumunu değiştiren etkenlerdir. 

Fiziksel etken ölçümleri İş hijyeni ölçüm, test ve analiz yeterlilik belgemizde verilen metotlar doğrultusunda yapılmaktadır. Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan yönetmelik, rehber ve standartlar aşağıda verilmiştir. 

Termal konfor ölçümleri için İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin yönetmelik 
Aydınlatma ölçümleri için; Kapalı ortamlar için TS EN 12464-1, açık ortamlar için TS EN 12464-2 standartları ve İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin yönetmelik

Gürültü ölçümleri için; Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına ilişkin yönetmelik

Titreşim ölçümleri için; Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına ilişkinyönetmelik

Elektromanyetik Alan: İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik
Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin yönetmelik ve International Commission On NonIonizing Radiation Protection (İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu-ICNIRP)

 • Parametreler

   Manyetik Alan Ölçümleri
   *Kişisel Gürültü Maruziyeti
   *Ortam Gürültü Ölçümleri
   *Termal Konfor Ölçümü
   *Aydınlatma Ölçümü
   *Tüm Vucüt Titreşim Maruziyet Ölçümü
   *El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü

27-10-2017, 12:40 / İş Hijyeni (İSG) Ölçümleri

Yorum Ekleyiniz


up