Telefon
444 50 48
E-mail
laboratuvar@cedfem.com.tr
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ANALİZ HİZMETLERİ
» » » Kimyasal Etken Ölçümleri

Kimyasal Etken Ölçümleri

Kimyasal etkenler, çalışma ortamına (havaya, gıdaya, kişinin kullandığı araç-gereç‘ e veya dış ortamla ilişkide bulunan vücut kısımlarına karışabilen (sıvı, katı, toz, duman, tütsü, sis buhar ve gazlar), çevrenin normal ve sağlıklı yaşama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren etkenlerdir. Kimyasal etkenler vücuda soluma (nefes alma),deri teması ve sindirim yolu ile girerler. 

Kimyasalların zararlarını belirleyen unsurlar ; Fiziksel ve kimyasal özellikleri, Maruz kalma şekli ve süresi, Maruz kalan kişinin özellikleri, Çevresel özellikler(Fiziksel ortam) olarak sıralanır.

Kimyasal etken ölçüm ve analizleriİş hijyeni ölçüm, test ve analiz yeterlik belgemizde verilen metotlar doğrultusunda yapılmaktadır. Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan yönetmelik , rehber ve standartlar aşağıda verilmiştir. 

Toplam toz , Solunabilir toz ,SilikaveAğırmetaller için ;Tozla Mücadele Yönetmeliği

İnorganik Asitler , Uçucu organik bileşikler ,Amonyak , Formaldehit ,Karbonmonoksit ve Hidrojensülfür için;  Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği 

Asbest lifi için; Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği

Sınır değer bilgisi ulusal mevzuatlarımızda veya standartlarda olmayan kimyasal etkenler için aşağıda listelenmiş uluslararası kuruluşlar veya yönetmelikler dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Sağlık için Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmeliği (COSHH)
ABD Ulusal Mesleki Sağlık veGüvenlik Enstitüsü(NIOSH)
ABD Mesleki ve Çevresel Sağlık İlerleme Derneği (ACGIH)
ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (OSHA)

27-10-2017, 12:38 / İş Hijyeni (İSG) Ölçümleri

Yorum Ekleyiniz


up