• Çedfem olarak sektöründe lider olmak, yol gösterici olmak, mühendislik çözümlerinde, ölçüm ve analizlerde tarafsız ve güvenilir olmak gibi ilkelerimize bağlı kaldığımız bir yılı daha geride bıraktık. Yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısında 2017 yılında yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, 2018 de yapmayı planladıklarımız paylaştık. ...
  • KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik) 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, geçiş süresi verilen uygulamalar haricinde, yayımından 23 Aralık 2017’de yürürlüğe giriyor....
  • Maliyetleri oluşturan en önemli kalemlerden birisi kuşkusuz enerji maliyetleridir. Peki biz maliyetlerin Azaltılması bu kadar önemli iken enerji maliyetlerine ne kadar önem veriyoruz. Bilgi ve fiziksel koşullar olarak ne durumdayız?...
  • Yapılan araştırmalar geniş bir yelpazedeki farklı tekstil ürünlerinin içerdiği bir dizi zehirli kimyasalın varlığını ortaya koymuştur. tekstil endüstrisinde söz sahibi büyük firmalar 2020 yılına kadar hedeflenen Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) taahhüdü altına imza atmaya başladılar. Kuruluşumuz bu konuda eğitim, danışmanlık ve analiz...
  • TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı, mevcut uygulamalardaki eksiklikler ve en önemlisi günün şartlarına uymadığı için eylül 2015 de revize edilmiştir. Kuruluşların bu yeni sisteme uyumları için 3 yıl süre tanınmış ve eylül 2018 e revizyonlarını tamamlamaları zorunluluk olarak getirilmiştir....