• ZDHC vakfı, markaların taahhüdü olan 2020 tarihine yaklaştıkça işbirliklerini güçlendirmekte, markalar, tedarik zinciri boyunca ZDHC GATEWAY araçlarının kullanımını zorunlu kılmaktadır. ZDHC Akademi düzenlediği eğitimlerle hızlı gelişen süreç ile ilgili tüm paydaşlarını bilgilendirmeyi sürdürmektedir....
  • DOSABSİAD tarafından 22.05.2019 tarihinde organize edilen ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, ZDHC ve Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı hakkında bilgilendirme yapıldı....
  • ZDHC Akademisi, tekstil, giyim, ayakkabı ve deri sektörlerinde tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjını sağlamamak, sürdürülebilir kimyasal yönetimi konusunda bilgi ve becerileri geliştirmek, Atıksu modülü, Kimyasal Modül gibi ZDHC araçlarını etkin bir şekilde kullanımını sağlamak gibi konularda tedarik zincirindeki aktörlerin eğitiminin sağlanması...
  • ZDHC tarafından akredite edilen Eğitim Sağlayıcısı (Accredited Training Provider) olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Kimyasalların Sıfır Deşarjı (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) programı kapsamında markaların uyum için verdiği tarihin sonuna gelmesi ile marka denetimleri ivme kazandı....
  • ZDHC; 27 marka, 81 değer zinciri iştiraki ve 17 çözüm ortağından oluşan vakıftır. Tekstil, deri ve ayakkabı sektörlerinde tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjını sağlamayı hedefler ve katılımcılarında ZDHC Sıfır Deşarj Programının uygulanmasını denetler. Bu kapsamda ilk adım eğitimlerdir....