Telefon
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ÇEDFEM MÜHENDİSLİK

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporu, TDK sözlüğüne göre, "yapılabilirlik" anlamı taşır. En basit tanımı...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporları

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Sera Gazı Emisyonlarının Raporlanması

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan sera gazı emisyonlarının...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Toprak Koruma Projeleri

Şehirleşmenin ve insan nüfusunun artışına bağlı olarak giderek doğal alanlar ve topraklar...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporları

Çevre yatırımlarının dış kaynaklı finansmanında en önemli başvuru araçlarından bir tanesi...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Sürdürebilirlilik Raporları

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamda ele alındığında gelecek nesillerin kendi...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Çevre Danışmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarihli, 29115 sayılı Resmi Gazete’de...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Çevresel sorunların daha fazla dile getirilmesi ve en önemlisi dile getirilen bu...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ZDHC Kimyasal Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Tekstil, Deri ve Ayakkabı sektöründeki markaların taahhüdü ile kurulun ZDHC Vakfı;...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Karbon ayak izi danışmanlığı

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek amacı ile gerçekleştirmiş oldukları tüketim ve üretim...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Su ayak izi Danışmanlığı

Dünyadaki doğal kaynakları kullanma şeklimiz geleceğimizi ne şekilde etkileyeceğimizin en...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Yeşil Liman Belgelendirme Danışmanlığı

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM)...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Yeşil Yıldız Belgelendirme Danışmanlığı

Amerika ve Kanada’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan ve günümüzde özellikle bilinçli...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Eko-Etiket Danışmanlığı

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı tüzüğü ile kurulmuş...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

İşletme sahipleri, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Çevre Hukuku Teknik Danışmanlığı

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler, çevre sorunları, çevre bilincinin artması ve...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Çevre Mevzuatı Eğitimi

Dünya üzerinde yaşanan değişim hızı gerçekten baş döndürücü boyutlara ulaşmış durumdadır....
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme

Kuruluşların çevreye olan duyarlılıklarını üçüncü şahıslara gösterebilmelerinin en etkili...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 14001 iç denetçi eğitimi, çevre yönetimi standartları ve denetleme süreçleri...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ZDHC Kimyasal Yönetim Sistemi Eğitimi

Zararlı kimyasal maddelerin doğaya salınımına ve üretiminde kullanımına son verilmesi...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme

Biyolojik Çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin toplamı yani...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Ekosistem Değerlendirme Raporları

Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÇED sürecinde...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Sulak Alan Yönetim Planı Projeleri

Sulak alanlar, yüz binlerce yıllık tabi süreçler sonucu meydana gelmiş, zengin bitki ve...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Korunan Alanlar İçin Ön Değerlendirme

Türkiye’de halen mevcut olan koruma statülerinin temel hedefi aynı olmasına rağmen,...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
up