Telefon
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ÇEDFEM MÜHENDİSLİK
» » » Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmaları

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmaları

Biyolojik Çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin toplamı yani Biyolojik kaynaklarımızın tümüdür. Tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve sanayi alanlarında, temiz su ve hava sağlanması, erozyonun önlenmesinde çevre ve ekosistemi desteklerken aynı zamanda ülkeye kazanç sağlar. Türkiye, biyolojik zenginlik açısından dünyada 9. sırada yer alarak genetik havuz olması ve birçok bitkinin anavatanı olması bakımından oldukça önemlidir. Ancak, özellikle sanayinin çok hızlı gelişmesi ve pek çok zararlı maddenin kontrolsüz bir şekilde doğaya verilmesi, çevrenin kirlenmesine ve doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır. Bu, türlerin tek tek veya toplu olarak yok olmalarına neden olmaktadır.

Ülkemizde, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla gerekli mevzuatlar geliştirilmiş ve bir takım Uluslararası Sözleşmelere taraf olunmuştur. Ulusal Mevzuatımız, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve izleme Projesi” kapsamında Orman ve Su İşleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar) Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlüklerinde Biyolojik Çeşitliliğin Envanteri ve izlenmesi projeleri yürütülmeye başlanmıştır.

ÇEDFEM Mühendislik olarak, Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri adına alanlarında uzman kadromuz ve akademisyenler ile yaptığımız iş birlikleri sonucu Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projelerini yürütmekteyiz.

  • REFERANSLAR

      - Bursa İli Karasal Ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi
      - Yalova İli Karasal Ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi
      - İznik Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi

17-11-2017, 11:33 / Ekosistem Çalışmaları

Yorum Ekleyiniz


up