Telefon
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ÇEDFEM MÜHENDİSLİK
» » » Yeşil Liman Belgelendirme Danışmanlığı

Yeşil Liman Belgelendirme Danışmanlığı

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM) Müdürlüğü (SHGM) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde "Yeşil Liman/Eko Liman" projesine başlanmıştır. Yeşil Liman projesine katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Liman tesislerinde kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için TS EN ISO 9001 "Kalite Yönetim Sistemi"; liman ve gemi operasyonlarından kaynaklanan çevresel risklerin azaltılması ve önlenmesi için TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi"; liman tesislerinde oluşabilecek iş kazalarını önleyebilmek amacıyla TS 18001 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesi amaçlanmaktadır. 

"Yeşil Liman/Eko Liman" protokolü ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:
•Liman tesislerinde entegre bir kalite yönetim sistemi yaklaşımının oluşturulması,
•Liman tesislerinin çevresinde deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi/korunması,
•Gemi veya liman operasyonlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılması, 
•Azami ölçüde enerji tasarrufunun sağlanması ve liman operasyonlarında enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması,
•Liman sınırları içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ve zararlı emisyonların azaltılması,
•Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilerek uygulanması.
•Atık geri dönüşümünü sağlayarak sağlayarak liman operasyonlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması.
•Liman operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması,

Kuruluşumuz, liman tesilerinin Yeşil Liman sertifikalandırma sürecinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.

17-11-2017, 11:41 / Danışmanlık

Yorum Ekleyiniz


up