Telefon
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ÇEDFEM MÜHENDİSLİK

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporu, TDK sözlüğüne göre, "yapılabilirlik" anlamı taşır. En basit tanımı...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporları

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Sera Gazı Emisyonlarının Raporlanması

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan sera gazı emisyonlarının...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Toprak Koruma Projeleri

Şehirleşmenin ve insan nüfusunun artışına bağlı olarak giderek doğal alanlar ve topraklar...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporları

Çevre yatırımlarının dış kaynaklı finansmanında en önemli başvuru araçlarından bir tanesi...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Sürdürebilirlilik Raporları

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamda ele alındığında gelecek nesillerin kendi...
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
up