Telefon
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:00
English
ÇEDFEM MÜHENDİSLİK
» » » Korunan Alanlar İçin Ön Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Korunan Alanlar İçin Ön Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Türkiye’de halen mevcut olan koruma statülerinin temel hedefi aynı olmasına rağmen, uygulamada bilimsel, teknik ve idari yönden bazı sorunlar, karışıklıklar ve örtüşmeler bulunmaktadır. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” doğrultusunda mevcut alanlarının değerlendirilmesi ve yeniden tespit yapılması için öncelikle ön inceleme yapılır ve ön değerlendirme raporu düzenlenir ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonuna sunulur. Bu çalışma neticesinde alanın doğal sit karakterinde bir alan olup olmadığı ve/veya doğal sit kategorisi, yapılacak nitel (gözleme dayalı) ve nicel (sayısal) değerlendirmelerle belirlenir.

Ön değerlendirme raporu neticesinde, bilimsel araştırma çalışmasının gerekliliğinin ortaya konulması durumunda Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ve jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve peyzaj değerlerine ilişkin çalışmalar yapılır. Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda Bölge Komisyonunca incelenerek ve sonrasında Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Doğal Sit Kategorisi veya İptaline karar verilir.

ÇEDFEM Mühendislik olarak, farklı meslek disiplinlerinden oluşan uzman kadromuz, 19 yıllık deneyimimiz ve alanlarında uzman akademisyenler ile birlikte mevcut korunan alanlarının değerlendirilmesi ve yeniden tespit yapılması için ön değerlendirme raporu ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporun hazırlanması çalışmalarını idare eşliğinde yürütmekteyiz.

17-11-2017, 11:25 / Ekosistem Çalışmaları

Yorum Ekleyiniz


up